Architectura

Programme note

Toe die SAUK my versoek het om ‘n werk oor Kaapstad te komponeer, het ek myself afgevra: “Waar begin ek?” Immers is ‘n Kaapstad-tema insigself niks nuuts nie. Blanche Gerstman se Tafelberg-ouverture en Richard Cherry se Van Riebeeck-Feesouverture is maar enkele voorbeelde. Ek het werklik gesoek na ‘n aanknopingspunt, iets wat aansluiting by my idioom sou vind. Selfs ‘n weerberig soos: “‘n Sterk Suid-Oostewind met miskolle in die oggend”, was een van die moontlikhede wat ek as titel vir my komposisie oorweeg het.

Om, soos in my ander werke, my weer tot die inheemse te wend was op die ou einde onvermydelik en het ek op die liedjie “Daar kom die Alibama” besluit. Altans, net aan die begin en aan die einde kom dit voor.

Die werk open met ‘n tipe kanon in die strykers van die orkes. Dit begin sag en vaag in die lae register van die kontrabasse. Stap-vir-stap sprei dit uit met die intredes van instrumente wat bykom totdat dit luidkeels in die viole se hoë register gehoor kan word.

Die middelste deel bevat benewens die tipiese vinnige gedwarrel van sonoriteite, ook enkele passasies wat moontlik soos aanhalings uit my vorige werke mag klink.

Die werk eindig weer met die Alibama-kanon. In teenstelling met die begin, word die proses van inkleding nou omgekeer sodat die ryke strykersklank stelselmatig uitrafel totdat net die gemurmer van die basse al is wat oorbly.

As Erik Satie musiek in peer-vorm kon skryf, hoop ek dat my toondig in die vorm van Tafelberg, nie in die see sal val nie!

 Review

Odendaal, Thys. 11 October 1986, BEELD

Nabarro, Margaret. 13 October 1986, STAR

Traub, Michael. October 1986, CITIZEN

Back